بیو گرافی مدیر املاک شهرداری

نام :سعید

نام خانوادگی :میزانی

   متولد:1360

   تحصیلات  :     

                کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی

               دکتری DBA 

سوابق کاری:

از سال

ازسال

از سال

ازسال 99 تاکنون مدیر املاک شهرداری قزوین

 

شماره تماس : 33227001-028

آدرس : قزوین- خیابان شهرداری- شهرداری مرکز - اداره املاک شهرداری


شرح وظایف مدیر املاک

 

*انجام كارهاي ارجاعي از طرف شهردار

*رسيدگي به پرونده هاي املاك مناطق و برگزاری کارگروه املاک و توافقات

*بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي

*پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و حقوقي و املاک مناطق

*تنظيم توافقنامه جهت املاك تملكي واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداريها

*تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز

*انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور

*اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

* پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن

*تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات موضوعه

*تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني و انجام امور مربوط به زمینهای معوض و توافق با مالک در خصوص پرداخت بها یا معوض

*انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف

*پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری امور مربوطه