بیو گرافی سرپرست املاک شهرداری

نام :اصغر

نام خانوادگی :بهنام زاده

      محل تولد : قزوین

تحصیلات  :   کارشناسی معماری

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

     

سوابق اجرایی و مسولیت ها:

1- کارشناس شهرسازی از سال 1380تا 1383

2- مسئول طرح تفضیلی منطقه دو از سال 1383 تا 1387

3- مسئول شهرسازی منطقه 3 از سال 1387 تا 1393

4- مسئول شهرسازی منطقه یک از سال 1393 تا 1395

5- مدیریت تدوین و مقررات از سال 1395 تا سال 1397

6- مدیریت شهرداری منطقه یک از سال 1397 تا 1400/12/15

7- سرپرست اداره املاک شهرداری ار تاریخ 1400/12/15 تا کنون
 

آدرس : قزوین- خیابان شهرداری- شهرداری مرکز - اداره املاک شهرداری

شماره تماس وفکس :33248642-028


شرح وظایف مدیر املاک

 

*انجام كارهاي ارجاعي از طرف شهردار

*رسيدگي به پرونده هاي املاك مناطق و برگزاری کارگروه املاک و توافقات

*بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي

*پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و حقوقي و املاک مناطق

*تنظيم توافقنامه جهت املاك تملكي واقع در طرح­هاي دولتي و شهرداريها

*تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز

*انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور

*اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

* پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن

*تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات موضوعه

*تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني و انجام امور مربوط به زمینهای معوض و توافق با مالک در خصوص پرداخت بها یا معوض

*انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف

*پاسخگویی به ارباب رجوع و پیگیری امور مربوطه