بیوگرافی مدیر حوزه اقتصادی

نام : مجید

نام خانوادگی : خلجی

تحصیلات :

مهندسی معماری

کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق کاری :

ورود به شهرداری قزوین از سال 1382

مسئول واحد نوسازی شهرداری منطقه 1 از سال 1390الی 1392

مسئول پیگیری عوارض نوسازی ، صنفی و بهای خدمات در مناطق و سازمان های تابعه شهرداری قزوین از سال 1392 الی 1393

دبیر کمیسیون اول ماده 77قانون شهرداری ها از سال 1392 الی 1394

سرپرست اداره درآمد های عمومی شهرداری قزوین ازسال 1392 الی 1394

رئیس اداره درآمد های عمومی شهرداری قزوین از سال 1394 الی 1395

مدیر حوزه اقتصادی شهرداری قزوین ازسال 1397 تاکنون

شماره مستقیم :     33227173- 028 

آدرس : خیابان شهرداری ، شهرداری مرکز ، ساختمان معاونت مالی و اقتصادی

 

 

مدیر حوزه اقتصادی شهرداری قزوین 

 •  
 • برنامه ریزی به منظور شناسایی، ایجاد و جذب منابع درآمدی مناسب و پایدار جهت توسعه شـهری
 • برنامه ریزی به منظور انـتشار اوراق مشارکت، اوراق صکوک، و جذب تسهیلات بانکی و اعتبارات داخـلی و خـارجی
 • پیگیری وصول مطالبات ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده
 • تبیین سیاستهای فعالیت های اقتصادی در سازمان های تابعه شهرداری
 • انجام مطالعات و پژوهش های اقتصاد شهری و شهرداری
 • تولید اطلاعات و تحلیل آثار تصمیمات مدیریت شهری در بخشهای مختلف بر اقتصاد شهری
 • تبیین چشم انداز کلان معاونت اقتصادی و تدوین نقشه راه در جهت تولید ثروت و توسعه
 • ایجاد بانکهای اطلاعاتی ویژه در حوزه های مرتبط و کلیدی وفعال در زمینه های اقتصاد شهری
 • استفاده از توان بخش خصوصی در راستای برنامه های توسعه اقتصادی شهری
 • بررسی و ایجاد امکان توسعه اقتصادی بخشـهای مختلف شهرداری و ارتقاء سطح تراز اقتصادی شهر
 • تدوین رویه ها، فرآیند ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با انجام فعالیت های اقتصادی شهرداری
 • تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیـارات روسـای واحدهای تحـت سرپرستـی و صدور دستورات لازم به منظـور هماهنگ نمودن فعالیتهای آنان