پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

معاون مالی و اقتصادی خبر داد؛

هدیه خوش حسابی به شهروندان قزوینی در آذرماه سال جاری

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین از 20 درصد هدیه خوش حسابی در صورت پرداخت نقدی هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به شهروندان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی، مسعود حاج نصر اله ئی  معاون مالی و اقتصادی شهرداری قزوین گفت: شهروندانی که نسبت به پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و خرید تراکم به صورت نقدی و یکجا از مورخ 26 لغایت 28 آذرماه اقدام نمایند از 20درصد هدیه خوش حسابی شهرداری قزوین بهره مند خواهند شد.

نصراله ئی افزود: هزینه های صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده به 50درصد کاهش یافت.

تصاویر مرتبط