شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۸

سید تقی مجابی: معاون مالی و اقتصادی شهرداری از هدیه خوش حسابی شهرداری در سال 99 به شهروندان خبر داد

هدیه خوش حسابی شهرداری قزوین

  • عوارض کسب و پیشه تا پایان شهریور ماه 25درصد
  • بهای خدمات پسماند تا پایان شهریور ماه 20 درصد
  • عوارض سال جاری نوسازی و عمران شهری تا پایان سال 10 درصد

مجابی خاطر نشان کرد شهروندان گرامی می توانند با مراجعه به مناطق سه گانه شهرداری قزوین ضمن اخذ فیش مربوط به ملک خود نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. 

تصاویر مرتبط