بيوگرافي مدير مالي شهرداري قزوين

 

نام: سعید
 
نام خانوادگي: پیله چی ها
متولد:1349
تحصيلات:ليسانس حسابداري
سوابق كاري:
1- کارشناس حسابداری صنعتی در کارخانجات لوازم اتومبیل ایران از سال 67-70
2- مسئول حسابداری حقوق و دستمزد ، انبارو مسئول کامپیوترازسال 70-73
3- مدیر واحد کامپیوتر و برنامه نویس و مدیریت امور بودجه شرکت ایران دوچرخ از سال 73-83
4-رئیس اداره حسابداری شهرداری قزوین ازسال 84-93
2- مدیر مالی شهرداری قزوین ازسال94-97
 
تلفن مستقيم:33237003-028  
 
آدرس:شهرداري قزوين _معاونت مالی و اقتصادی _ مديريت مالي شهرداري قزوين