نام:                 شیما

 

نام خانوادگي : زرآبادی پور

متولد:   1360/01/23          

تحصيلات:    ; کارشناسی ارشد عمران گرایش برنامه ریزی و حمل و نقل ترافیک

سوابق كاري:

1- رئیس اداره ترافیک - مسئول کمیته فنی ترافیک شهرداری از سال84 تا 85

2- مدیر مطالعات و برنامه ریزی معاونت حمل و نقل ترافیک از سال 85 تا 87

3- نماینده شهردار در شورای اسلامی شهر قزوین از سال 87 تا 89

4- نماینده و مشاور امور بانوان شهرداری قزوین از سال 88 تا 91

 5- دبیر کمیسیون تحقیق و توسعه شهرداری قزوین از سال 90 تا 92

6- کارشناس فنی کمیسیون معاملات شهرداری از سال 90 تا کنون

7-مدیریت پیمان و رسیدگی از سال 92 تا 98

8-قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین از سال 94 تا 98

9سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین از سال 98 تا 1400

10- سرپرست مدیریت پیمان و رسیدگی از سال 1400 تا کنون

 

شماره مستقيم: 33239283-028

 

آدرس: شهرداري قزوين – مدیریت امور پیمان و رسیدگی

 
 

 

اداره  پیمان و رسیدگی

شرح وظایف:

اداره پیمانها به  سه بخش ذیل تقسیم میگردد:

الف:واحد آموزش و مطالعات/ب:واحد کنترل و نظارت/ج:واحد مزایده و مناقصه

الف: شرح خدمات واحد آموزش و مطالعات(به عنوان واحد متمرکز)

 

 1. تهیه و تنظیم و ابلاغ کلیه بخشنامه های نظام فنی به منظور اصلاح نواقص موجود و یکسان سازی فرایند کار واحد
 2. برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء کیفی واحد های زیر مجموعه در مناطق و سازمانها و دستگاه نظارت پروژه ها
 3. شرکت در دورههای آموزشی معاونت راهبردی ریاست جمهوری(نظام فنی)و یا مراکز مشابه آن به منظور ارتقای سطح کیفی پرسنل و انتقال آموزشها به واحد های زیر مجموعه در مناطق و سازمانها

 

ب:شرح خدمات واحد کنترل و نظارت(به عنوان واحد متمرکز)

 1. بررسی و کنترل کلیه اسناد مناقصات و مزایذه ها
 2. نماینده دائم در سازمان طراحی به منظور نظارت بر مراحل انتخاب مشاور و بررسی فازهای پروژه های طراحی با حفظ مسئولیت دستگاه نظارت پروژه ها
 3. تهیه و نظارت لیست پیمانکاران واجد شرایط و ارزش گذاری و ارزیابی و حذف پیمانکاران فاقد صلاحیت و همچنین ایجاد بستر مناسب به منظور جذب پیمانکاران مناسب جهت انجام خدمات بهتر به شهروندان
 4. کنترل مضاعف بر صورت وضعیت های قطعی ارسالی با حفظ مسئولیت دستگاه نظارت پروژه ها

 

ج:شرح خدمات واحد مزایده و مناقصه کمیسیونها

 1. انتخاب روش مناسب جهت برگزاری مناقصات و مزایده ها
 2. مستند سازی اسناد
 3. انجام مراحل انتخاب پیمانکار و یا مشاور با رعایت کلیه ضوابط فنی و حقوقی
 4. انعقاد قرارداد با رعایت شرایط لازمه
 5. درصورت لزوم کنترل فنی مناقصات
 6. بازدید ادواری از مراکز امور قراردادهای مناطق و سازمانها به منظور بررسی کیفی و کمی اقدامات صورت گرفته
 7. دبیرخانه تحویل پروژه ها