بيوگرافي مدير درآمد شهرداري قزوين

 

نام:                 شيوا
 
نام خانوادگي : شهرامفر
متولد:              1351
تحصيلات:         ليسانس رياضي ،كاربرد در كامپيوتر 
                      كارشناسي ارشد مديريت فن آوري اطلاعات      از داشگاه شهيد بهشتي I T
سوابق كاري:
1-                       مسئول سايت كامپيوتر شهرداري قزوين ازسال 1374 الي 1378
2-                       مسئول كامپيوتر شهرداري منطقه دو از سال 1378 الي 1383
3-                       معاون مديريت منطقه دو شهرداري قزوين از سال 1383 الي 1389
4-                       مدير درآمد شهرداري قزوين از سال1389 تاكنون 
 
 
شماره مستقيم: 33234843-028
 
آدرس:               شهرداري قزوين – معاونت مالی و اقتصادي –مديريت درآمد
 

 


شرح وظایف مدیر درآمد

شرح مسئولیت

نظارت بر کلیه امور و واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات لازم بر اجرای صحیح دستورالعمل برنامه ریزی شده

صدور دستور العمل به منظور ایجاد تسهیلات لازم

مطالعه و بررسی  به منظور پیشنهاد منابع جدید درآمد با همکاری اداره بودجه

برقراری ارتباط و هماهنگیهای لازم با درآمد های سایر شهرداری ها

آموزش پرسنل درآمد و راهبردی کردن کارها و محاسبات درآمد

بررسی ضوابط و مقررات جدید و ارسال آن به مناطق

بررسی کدهای درآمد جدید و مطالعه و تحقیق و اقدامات لازم

بودجه نویسی در زمینه درآمد و مطالعه و تحقیق

پیگیری وصول مطالبات در کدهای غیر فعال و ارائه راهکارها

پیگیری وصولی ها از بابت ثبت دقیق در کدهای مربوطه

یکسان سازی روش در محاسبات عوارض و هماهنگی با مسئولین درآمد مناطق

تدوین و جمع آوری مقررات و ضوابط مربوط به عوارض و پیش بینی و ابلاغ نحوه اجرای آنها

رسیدگی به حساب های درآمد روزانه مرکز و تجزیه و تحلیل آن

شرکت در جلسات در آمد و هزینه و توضیح مباحث فنی در آمد

اتخاذ تدابیر لازم به منظور استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان

پیگیری وصولی ها و اصلاح آمارهای ارسالی سازمان های تابعه

تشکیل و شرکت در جلسات هماهنگی جذب اعتبارات از محل

انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود و ظایف ارجاع می گردد .